Seniorforening

Styret har fra leder i seniorforeningen, Karin Sandvik, mottatt e-post der de ønsker å takke for støtten de ble tildelt under årets generalforsamling.“Flatåsen Seniorforening ønsker å rette en takk til generalforsamlingen for støtten vi fikk.Mvh Styret”

Generalforsamling 7. mai klokka 18

Alle må melde seg på via lenke mottatt på e-post slik at du kan stemme under generalforsamlingen. Stemmegiving gjøres digitalt, men man kan velge å delta i fysisk møte i Flatåshallen, eller via Teams slik det står under her.All informasjon du trenger kommer her fra SmartVote: For å kunne delta på generalforsamlingen i Kolstadhaugen borettslag 7. … Les mer

Oppgradering av uteområdet på skolen

Styret har mottatt informasjon om at uteområdet på skolen skal oppgraderes i 2024. Det er invitert til beboermøte med beboer i 13, 45, 51 og 53 torsdag 25. april klokka 17-18 i utleielokalet i nr 7, Slik at vi samlet kan sende inn tilbakemeldinger til kommunen.

Rabatt på kjøkken

Styret bar deltatt på messa Boli-24 og mottatt rabatt på SVANE kjøkken: Sender som sagt informasjon om ekstra god rabatt for beboere i sameiet eller borettslaget du representerte. Rabatten er ekstra god og du/dere vil aldri se en rabatt kampanje i media fra SVANE Kjøkkenet. Vi har egen kjøkkenmontør og vi samarbeider med både rørlegger, … Les mer

Spyling av garasjer

Garasjene spyles etter påske, 2., 3. og 4. april. tirsdag – garasje 1, innkjøring ved nr 3 onsdag – garasje 2, innkjøring ved nr 35torsdag – garasje 3, innkjøring ved nr 53 ALLE biler må ut av garasjen for at vaktmester skal få gjort jobben best mulig. Bilene må være ute mellom klokka 8 og … Les mer

Verdivurdering

I disse tider får vi skattemeldingen og for mange oppleves det som at boligens oppgitte verdi ikke helt stemmer med faktisk verdi. Skatteetaten benytter en liste fra SSB (statistisk sentralbyrå) over solgte boliger i området for å beregne boligenes markedsverdi. Ulempen med dette er at det kan avvike stort i forhold til faktisk verdi, for … Les mer

Adgangskontroll til garasjene

Vi har problemer med adgangskontrollen til garasjene. Noen opplever derfor problemer med brikkene sine. Sammen med Tele-Land og Reaktor 51 jobber vi med å løse det, og det vil veldig snart være på plass igjen Inntil da vil porten til garasje 1 forbli åpen, slik at folk kan komme inn og ut som vanlig. I … Les mer

Feiing og tilsyn

TBRT – Trøndelag brann- og redningstjeneste, skal ha tilsyn i alle boliger med pipe. Man må være hjemme. Om man ikke er hjemme og de må komme en gang til får borettslaget gebyr for dette.  Hvis man på forhånd varsler om at man ikke kan være hjemme og får avtalt nytt tidspunkt blir det ikke … Les mer

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev legges ut i TOBB-portalen og på hjemmesiden https://kolstadhaugen.no/infoside/nyhetsbrev/Vi har sluttet å sende det ut på e-post fordi tjenesten vi brukte til dette har endret seg. I tillegg henges de opp på oppslagstavle. Siste nyhetsbrev har ikke kommet opp enda, men vil bli hengt opp.

Bo trygt sammen

– huskeliste for å ta vare på hjemmet ditt Som beboer i borettslag eller sameie, har du selv ansvar for å forebygge at det oppstår skader i hjemmet ditt – som også kan påvirke naboene dine. Vi har samlet de sju viktigste vedlikeholdsoppgavene som du kan gjennomføre på egen hånd. Gjensidige har laget en huskeliste: … Les mer