Informasjon om måker

I fjor høst ble alle reir fjernet i håp om at dette skulle lette noe for de som er mest plaget.

Nå går vi inn i sommersesong. Erfaringsmessig vil noen av beboerne klage på, noen plage og jage, og noen mate måkene. Det er ikke tillatt å mate måker eller andre dyr da dette tiltrekker seg skadedyr.

Vi ber beboerne om å la måkene være i fred og være påpasselig med å kaste søppel godt ned i søppelbeholdere og i søppelkonteinere.

Måser er fredet fugl som er renholdsarbeider i borettslaget og er med på å hindre økt rottebestand. 

La måkene være i fred i hekkeperioden:

 • Når måkene først har begynt å bygge reir, må du la dem være i fred.
  Unødig forstyrrelse og skade på reirene tillates ikke. Gamle reir uten aktivitet kan fjernes.
 • Miljødirektoratet gir ingen tillatelser til å forstyrre fugl i hekketiden, forbudet er hjemlet i naturmangfoldloven § 15, der unødig forstyrrelse og skade er forbudt.
 • Det betyr at du på selvstendig grunnlag må vurdere fordeler og ulemper før du foretar deg aktiviteter som forstyrrer måkene i hekketiden.
  • Er det helt nødvendig å få fjernet dette reiret? Hvilken skade/ulempe påfører det meg og min eiendom? Miljødirektoratet praktiserer regelverket restriktivt og i henhold til praksis erfart fra lignende hendelser og rettsavgjørelser.
 • Måker angriper ikke mennesker, og er ikke farlige. Når måkene stuper, er det bare for å skremme. Hvis du opplever at måker blir nærgående, kan du prøve å holde ei hånd, paraply eller pinne over hodet. Da vil de ikke stupe like nære.
 • Kilde: Miljødirektoratet 
 • Link til å lese mer:
  Problemer med måker og andre arter – hva gjør jeg? – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)