Klage

Styret får stadig henvendelser fra beboere som ønsker å klage på en av sine naboer.
Styret anbefaler alltid at beboere først forsøker å snakke sammen, før man kontakter styret om problemet. Det vil oppfattes som mer konfliktfylt å bli kontaktet av styret vedrørende det det klages på enn at man selv prøver å ordne opp ved å snakke sammen. Om samtale ikke hjelper, er det lurt å skrive en skriftlig klage der du beskriver problemet grundig. Den skriftlige klagen kan senere brukes som dokumentasjon i saken.
Når dialog er forsøkt og man ikke kommer noen vei kan det å kontakte styret om problemet være en løsning.
Styret har taushetsplikt og vil ikke opplyse til den det klages på hvem som har levert klagen.

Når du skal sende inn en klage til styret må du ha med følgende:
-Opplysning om hvem du klager på
-Detaljer om hva klagen gjelder – gjerne dato og klokkeslett, og beskrivelser av hyppighet og varighet
-Opplyse om hva du selv har gjort i saken for å forsøke å ordne opp uten innblanding fra styret

For at klagen skal kunne tas inn som sak av styret må det du klager på være brudd på borettslagets Husordensregler eller vedtekter – det er disse styret jobber ut fra.

Klage sendes inn til: styret@kolstadhaugen.no

Et godt bomiljø er avgjørende for helse og livskvalitet.
Her er noen faktorer som bidrar til et trivelig bomiljø:

Mangfold av mennesker: Et variert fellesskap av både unge og eldre.
Godt nabofellesskap: Hjelpsomme naboer som skaper et positivt miljø.

Et godt bomiljø handler også om fravær av støy og forurensning, samt tilgang til møteplasser og rekreasjonsområder. Dette har vi mye av i Kolstadhaugen borettslag, så her har vi gode muligheter for sammen å skape og beholde et godt bomiljø.