Verdivurdering

I disse tider får vi skattemeldingen og for mange oppleves det som at boligens oppgitte verdi ikke helt stemmer med faktisk verdi. Skatteetaten benytter en liste fra SSB (statistisk sentralbyrå) over solgte boliger i området for å beregne boligenes markedsverdi. Ulempen med dette er at det kan avvike stort i forhold til faktisk verdi, for … Les mer

Adgangskontroll til garasjene

Vi har problemer med adgangskontrollen til garasjene. Noen opplever derfor problemer med brikkene sine. Sammen med Tele-Land og Reaktor 51 jobber vi med å løse det, og det vil veldig snart være på plass igjen Inntil da vil porten til garasje 1 forbli åpen, slik at folk kan komme inn og ut som vanlig. I … Les mer

Feiing og tilsyn

TBRT – Trøndelag brann- og redningstjeneste, skal ha tilsyn i alle boliger med pipe. Man må være hjemme. Om man ikke er hjemme og de må komme en gang til får borettslaget gebyr for dette.  Hvis man på forhånd varsler om at man ikke kan være hjemme og får avtalt nytt tidspunkt blir det ikke … Les mer

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev legges ut i TOBB-portalen og på hjemmesiden https://kolstadhaugen.no/infoside/nyhetsbrev/Vi har sluttet å sende det ut på e-post fordi tjenesten vi brukte til dette har endret seg. I tillegg henges de opp på oppslagstavle. Siste nyhetsbrev har ikke kommet opp enda, men vil bli hengt opp.

Bo trygt sammen

– huskeliste for å ta vare på hjemmet ditt Som beboer i borettslag eller sameie, har du selv ansvar for å forebygge at det oppstår skader i hjemmet ditt – som også kan påvirke naboene dine. Vi har samlet de sju viktigste vedlikeholdsoppgavene som du kan gjennomføre på egen hånd. Gjensidige har laget en huskeliste: … Les mer

Julemarked med julegrantenning

Også i år blir det julemarked med julegrantenning og for å få til dette trenger vi folk som vil stå på stand og selge varene sine 🙂Ta kontakt med styret hvis dette er noe du kunne tenke deg å være med på! Vi kommer tilbake med flere detaljer når vi har dette.

50-årsjubileum!

Hentet fra Facebook:“Hei! På beboermøte i kveld (5. sept.) har vi hatt idémyldring rundt 50 års-jubileum for Kolstadhaugen Borettslaget som er til neste år Mange gode forslag kom vi frem til. Blant annet å dele dagen i tre; starte med aktiviteter for de minste barna, så noe for tenåringene, for så å avslutte med en … Les mer

Julemesse

Ringvegen borettslag skal ha julemesse og ønsker kontakt med folk som vil stå på stand.

Loftsluke rekkehus

I 2020 hadde vi besøk av branntekniker Mari Østgaard i et av rekkehusene som har loftsluke innstallert. Vedlagt er et notat fra denne befaringen, og hennes anbefaling til hvilken type luke man bør innstallere. Dette notatet er foreløpig ikke distribuert ut til beboere i rekkehus, dette vil bli gjort. Da også med en frist for … Les mer