Kartlegging av ytterdører i rekkehus

I beboermøte etter generalforsamling kom det frem at en del beboere i rekkehus har problemer med ytterdøren sin.
Vi ber derfor om at  beboere som opplever dette tar kontakt med styret slik at styret sammen med vaktmester kan se på dette og hva som evt må gjøres.
Ta kontakt med styret på styret@kolstadhaugen.no

Vennlig hilsen styret