Styret, vara og valgkomité

Styrets representanter er:

Kathrine Hope Langtind, leder siden januar 2019
Ole Martin Ringdal Oldervik, nestleder
Gunn Kristin Tømmervold, sekretær
Lajla Sørensen
Robert Aakerholm

Vara:

Ann-Kristin Gjermstad
Jeanett Rishaug
Mads Chalmer Rasmussen

Valgkomité:

Ole L. Engelsen
Petter Heitmann
Nina Elisabeth Valstrand