Styret, vara og valgkomité

Styrets representanter er:

Kathrine Hope Langtind, leder siden januar 2019
Ove Sunde Mevatne, nestleder
Gunn Kristin Tømmervold, sekretær
Øyvind Tøndevold
Ann-Kristin Gjermstad

Vara:

Lajla Sørensen
Ole Martin Ringdal Oldervik
Jeanett Rishaug

Valgkomité:

Siri Størkersen
Ole L. Engelsen
Petter Heitmann

Tilbakemelding
Tilbakemelding på hjemmesiden
Har du en kommentar?
Neste
Skriv inn e-postadressen din hvis du vil at vi skal kontakte deg angående tilbakemelding.
Tilbake
Send inn
Takk for tilbakemeldingen