Styret, vara og valgkomité

Styrets representanter er:

Kathrine Hope Langtind, leder siden januar 2019
Ole Martin Ringdal Oldervik, nestleder
Gunn Kristin Tømmervold, sekretær
Ann-Kristin Gjermstad
Odd Erik Stenhaug

Vara:

Lajla Sørensen
Robert Aakerholm
Jeanett Rishaug

Valgkomité:

Ole L. Engelsen
Petter Heitmann
Nina Elisabeth Valstrand

Tilbakemelding
Tilbakemelding på hjemmesiden
Har du en kommentar?
Neste
Skriv inn e-postadressen din hvis du vil at vi skal kontakte deg angående tilbakemelding.
Tilbake
Send inn
Takk for tilbakemeldingen