Spyling av garasjer

Garasjene spyles etter påske, 2., 3. og 4. april.

tirsdag – garasje 1, innkjøring ved nr 3
onsdag – garasje 2, innkjøring ved nr 35
torsdag – garasje 3, innkjøring ved nr 53

ALLE biler må ut av garasjen for at vaktmester skal få gjort jobben best mulig. Bilene må være ute mellom klokka 8 og 16.

Trondheim parkering varsles, og det blir ikke tatt kontroll her disse dagene.

Denne informasjonen deles på Facebook, hjemmeside og i TOBB-portalen. Det blir også hengt opp skriv på tavlene i garasjene.