Seniorforening

Styret har fra leder i seniorforeningen, Karin Sandvik, mottatt e-post der de ønsker å takke for støtten de ble tildelt under årets generalforsamling.
“Flatåsen Seniorforening ønsker å rette en takk til generalforsamlingen for støtten vi fikk.
Mvh Styret”