Generalforsamling / årsmøte

Alle kan komme med saker man ønsker tatt opp i generalforsamling, men det kan være greit å sette seg inn i hva er en sak til generalforsamling. Her finnes referater fra tidligere generalforsamlinger / årsmøter:

Eksempler på sak til generalforsamling

Når man skal sende inn en sak til generalforsamlingen er det viktig at den er godt utformer. Det man sender inn skal uredigert fremmes for generalforsamlingen. Det er også viktig at man er tydelig på hva forslaget innebærer, og hva som skal stemmes over. Det er også fint om man selv møter opp på generalforsamlingen … Les mer

Hva er en sak til generalforsamling?

Når skal man melde en sak til styret, og når må det opp til generalforsamling? Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet, og saker som går ut over alminnelig vedlikehold skal avgjøres der. Alminnelig vedlikehold kan være f.eks. asfaltering av områder, vedlikehold av lekeapparater, utskifting av lys i tun og maling av fasader, m.m. Disse forslagene/sakene sendes … Les mer