Hva er en sak til generalforsamling?

Når skal man melde en sak til styret, og når må det opp til generalforsamling?

Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet, og saker som går ut over alminnelig vedlikehold skal avgjøres der.

Alminnelig vedlikehold kan være f.eks. asfaltering av områder, vedlikehold av lekeapparater, utskifting av lys i tun og maling av fasader, m.m. Disse forslagene/sakene sendes til styret.

Større saker, som f.eks. oppgradering av fasade, utbygging, endring av bygningsmasse eller bruken av områder, økonomisk store prosjekter, m.m. må altså avgjøres av generalforsamling.

I følge borettslagets vedtekter 8-3 (2) skal generalforsamlingen samtykke med minst to tredjedels flertall i saker som gjelder:

  1. Ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i laget går utover vanlig forvaltning og vedlikehold.
  2. Å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært benyttet til utleie, jf. borettslagsloven §3-2 andre ledd.
  3. Salg eller kjøp av fast eiendom.
  4. Å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene.
  5. Andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning.
  6. Andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnader.

Du kan melde sak i tobb-portalen. Logg på med din bruker så kan du melde sak via forsiden “oversikt”.