Eksempler på sak til generalforsamling

Når man skal sende inn en sak til generalforsamlingen er det viktig at den er godt utformer. Det man sender inn skal uredigert fremmes for generalforsamlingen. Det er også viktig at man er tydelig på hva forslaget innebærer, og hva som skal stemmes over.

Det er også fint om man selv møter opp på generalforsamlingen og kan presentere forslaget sitt der, og eventuelt bidra til å svare på eventuelle spørsmål.

Veldig generelle forslag som ikke kan stemmes over:

Ønsker et triveligere uteområde

Her mangler det konkrete tiltak og økonomiske utlegg. Men man kan fremme det samme forslaget mer utfyllende som:

Ønsker et triveligere uteområde, med x-antall bord
og utendørssofaer, grønne planter og basseng,
med en mulig kostnadsramme på kr xxx.

Jo mer informasjon man få med, jo bedre forutsetning gir man generalforsamlingen for å vurdere forslaget, og større sjanse for positiv avstemming.

Forslag til utforming av sak til generalforsamlingen

Hva gjelder saken: Forslag om endring av husordensregler. 

Hva er bakgrunnen eller begrunnelsen for forslaget: husordensreglene er utdatert på følgende punkt … , vi foreslår med denne begrunnelsen å endre de til …

Vennlig hilsen avsender av saken. 
Her kan man gjerne være flere som går sammen for å sende inn sak. 

Eksempler på tidligere saker til generalforsamling:

  • Rehabilitering av sikringsskap (2011)
  • Tilskudd til pensjonistforeningen (2012)
  • Endring av husordensregler/vedtekter (2017)
  • Privatrettslig regulering av parkering (2018)
  • Lading av el- og hybridbiler (2019)