Oppsummering styremøter

Oppsummering styremøte 08.04.2024

 • Styret behandlet godkjenning av 4 nye andelseiere.
 • Behandling av en beboer klage.
 • Styret hadde møte med representant fra Røde Kors for å snakke om å montere en hjertestarter i borettslaget. Styret har bedt om tilbud og følger opp saken senere.
 • Forberedelser til generalforsamling. Frist for innkomne saker er gått ut. To saker innmeldt.
 • Styret har vedtatt at det skal opprettes en mPort avtale med Telenor som vil være til fordel for våre vaktmestere ved utskifting av jobbtelefon og abonnement.
 • Basert på innkomne tilbud har styret kontaktet firma som vi ønsker skal utføre rens av avtrekkskanaler i både blokker og rekkehus. Nærmere informasjon om saken kommer så snart vi har avklart videre fremdrift med det aktuelle firmaet.
 • Styret har ikke landet på noe vedrørende brannforebyggende el-kontroll enda. Vi må ta en grundigere vurdering i forhold til fordeler og kostnader ved en slik kontroll.
 • Sommervikar for vaktmester er på plass.

Oppsummering styremøte 04.03.2024

 • Styret behandlet godkjenning av 1 ny andelseier og 1 søknad om bruksoverlating.
 • I møte behandlet også styret 5 saker innsendt fra andelseiere.
 • Vi hadde møte med elektriker angående mulighet for brannforebyggende el-kontroll i alle andeler. Styret har ikke vedtatt at dette skal gjennomføres enda, men skal se nærmere på saken. En el-kontroll av alle andeler vil kunne resultere i prisavslag hos vårt forsikringsselskap.
 • Styret jobbet videre med å hente inn tilbud på de ulike vedlikeholdsplanene som skal utføres i løpet av 2024. Gjelder blant annet rens av avtrekkskanaler i blokkene. Samt diverse utvendig vedlikehold av kledning og fasade på blokkene.
 • Andelseier i rekkehus er selv ansvarlig for vedlikehold av ytterdør. Ytterligere informasjon om dette kommer i løpet av våren.
 • TBRT, Trøndelag brann- og redningstjeneste har nå gjennomført tilsyn i de fleste boliger med pipe. Rapportene som er kommet inn er levert til andelseierne. Husk at man selv står ansvarlig for å utbedre avvik som ble avdekket under tilsynet.
 • Styret har vedtatt å ikke investere i oppgradering av nye postkasser for rekkehus. Styret anbefaler at andelseiere anskaffer seg lås for å unngå tyveri.
 • Sommervikar er ansatt.