Termofotografering

Termofotografering er utført som vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 2021, se sak og vedtak i vedlegg. Saken er utredet i samarbeid med beboere som meldte inn saken. Vi har også innhentet fagfolk som har uttalt seg i saken. Vi har hatt flere møter med beboerne, vaktmester og Byggmester Furunes.  

Det var 17 enheter som meldte behov for termofotografering og det ble målt i alle etasjer og type leiligheter.  

Det ble gjort funn i samtlige leiligheter hvor det ble fotografert og disse vil bli tilskrevet direkte på e-post.  

Byggmester Furunes uttaler:  

“Erfaringsmessig kan tiltak være boring og skumming av gulv som tetter luftlekkasjer,  
ettermontering av feielister er nødvendig. Isolering innvendig på betongvegg i soverom med 30mm isolasjon og ny veggplate. Kontroll tetting av vinduer – overganger betong/trevegger.  

Generelt anbefales ikke bruk av gassovner som hovedoppvarming, da det tilføres ekstra fukt.”  

Se vedlegg for fullstendig uttalelse og prisestimat, samt innmeldt sak med vedtak, informasjon om inneklima, notat fra møte 25.01.2023