Regler

 • Bruksoverlating
  Bruksoverlating, eller utleie av leiligheten sin til noen andre, er tillatt under visse forutsetninger. Fra borettslagets vedtekter punkt 4-2 BRUKSOVERLATING: Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre. Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom: Andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller … Les mer
 • Husdyrhold
  Hunde- og katteeiere må ta hensyn til de andre beboerne. Hunder og katter skal være i bånd på borettslagets område. Hunde- og katteeiere oppfordres til å lufte på utsiden av borettslaget, ikke inne i tunene. Hunde- og katteeiere plikter å ta opp ekskrementer på borettslagets område. Vasking og børsting av hunder og katter skal ikke … Les mer
 • Husordensregler
  Vedtatt av ordinær generalforsamling 19.05.2008. Sist endret av ordinær generalforsamling 05.05.22
 • Konfliktrådet
  Styret har ikke anledning til mekling mellom beboere om det skulle oppstå en uoverensstemmelse eller en vanskelig sak. Ved behov for noen å snakke eller diskutere med, vil vi anbefale Konfliktrådet. De kan tilby mekling som en gratis tjeneste og hvem som helst kan melde sak til Konfliktrådet. Les mer om deres tjenester her:
 • Lov om burettslag
  Her finner du Lovdata om burettslagslova: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-06-06-39
 • Vedtekter
  Her kan du laste ned borettslagets vedtekter Vedtekter