Konfliktrådet

Styret har ikke anledning til mekling mellom beboere om det skulle oppstå en uoverensstemmelse eller en vanskelig sak. Ved behov for noen å snakke eller diskutere med, vil vi anbefale Konfliktrådet. De kan tilby mekling som en gratis tjeneste og hvem som helst kan melde sak til Konfliktrådet. Les mer om deres tjenester her:

Bruksoverlating

Bruksoverlating, eller utleie av leiligheten sin til noen andre, er tillatt under visse forutsetninger. Fra borettslagets vedtekter punkt 4-2 BRUKSOVERLATING: Søknad om utleie av bolig sendes til TOBB, gjerne via linken HER.

Husdyrhold

Hunde- og katteeiere må ta hensyn til de andre beboerne. Hunder og katter skal være i bånd på borettslagets område. Hunde- og katteeiere oppfordres til å lufte på utsiden av borettslaget, ikke inne i tunene. Hunde- og katteeiere plikter å ta opp ekskrementer på borettslagets område. Vasking og børsting av hunder og katter skal ikke … Les mer

Lov om burettslag

Her finner du Lovdata om burettslagslova: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-06-06-39

Husordensregler

Vedtatt av ordinær generalforsamling 19.05.2008. Sist endret av ekstraordinær generalforsamling 12.06.2023

Vedtekter

Her kan du laste ned borettslagets vedtekter Vedtekter