Konfliktrådet

Styret har ikke anledning til mekling mellom beboere om det skulle oppstå en uoverensstemmelse eller en vanskelig sak. Ved behov for noen å snakke eller diskutere med, vil vi anbefale Konfliktrådet. De kan tilby mekling som en gratis tjeneste og hvem som helst kan melde sak til Konfliktrådet. Les mer om deres tjenester her:

Generalforsamling / årsmøte

Alle kan komme med saker man ønsker tatt opp i generalforsamling, men det kan være greit å sette seg inn i hva er en sak til generalforsamling. Her finnes referater fra tidligere generalforsamlinger / årsmøter:

Eksempler på sak til generalforsamling

Når man skal sende inn en sak til generalforsamlingen er det viktig at den er godt utformer. Det man sender inn skal uredigert fremmes for generalforsamlingen. Det er også viktig at man er tydelig på hva forslaget innebærer, og hva som skal stemmes over. Det er også fint om man selv møter opp på generalforsamlingen … Les mer

Hva er en sak til generalforsamling?

Når skal man melde en sak til styret, og når må det opp til generalforsamling? Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet, og saker som går ut over alminnelig vedlikehold skal avgjøres der. Alminnelig vedlikehold kan være f.eks. asfaltering av områder, vedlikehold av lekeapparater, utskifting av lys i tun og maling av fasader, m.m. Disse forslagene/sakene sendes … Les mer

Bruksoverlating

Bruksoverlating, eller utleie av leiligheten sin til noen andre, er tillatt under visse forutsetninger. Fra borettslagets vedtekter punkt 4-2 BRUKSOVERLATING: Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre. Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom: Andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller … Les mer

Husdyrhold

Hunde- og katteeiere må ta hensyn til de andre beboerne. Hunder og katter skal være i bånd på borettslagets område. Hunde- og katteeiere oppfordres til å lufte på utsiden av borettslaget, ikke inne i tunene. Hunde- og katteeiere plikter å ta opp ekskrementer på borettslagets område. Vasking og børsting av hunder og katter skal ikke … Les mer

Lov om burettslag

Her finner du Lovdata om burettslagslova: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-06-06-39

Husordensregler

Vedtatt av ordinær generalforsamling 19.05.2008. Sist endret av ordinær generalforsamling 05.05.22

Vedtekter

Her kan du laste ned borettslagets vedtekter Vedtekter