Endring i pris for lading av el-bil

Etter 8 timer lading, vil det nå komme en ekstrakostnad på 12 kr pr. time ved lading på felles ladere på parkeringsplassen.Styret får stadig klager på at el-biler ikke flyttes når de er ferdig ladet, derfor blir dette innført fra 1. mai 2023

Ladestatus

Her kan du se status,samt plassering for de laderne vi har tilgjengelige i borettslaget. Status oppdaterer seg hvert minutt.

Bobil/campingvogn og tilhenger

Borettslaget har opparbeidet et eget område med oppmerkede og nummererte plasser for parkering av bobil/campingvogn og tilhenger som beboere kan leie. Det må søkes om parkeringsplass via tobb.no – søk om parkeringsplass. Ved utfylling av søknad velger du “Parkeringsplass” og spesifiserer i kommentarfeltet hvilken type plass dere ønsker å leie. Det er anledning til å leie … Les mer

Parkering

Registrering av gjester? www.smartoblat.trondheimparkering.no Nyinnflyttet? TOBB ordner tilgang til SmartOblat for nyinnflyttede. Også for de som vil betale for en tredje bil. Har du ikke fått dette, ta kontakt med styret på e-post: styret@kolstadhaugen.no PRIVATRETTSLIG PARKERINGGeneralforsamlingen har bestemt at borettslaget skal gå over til privatrettslig parkering, håndhevet av Trondheim Parkering. Dette for å gi bedre … Les mer

Garasjeplass

Det kan søkes om garasjeplass via tobb.no – søk om parkeringsplass. En garasjeplass koster 150,- pr. mnd, og betales sammen med husleia. Vi har nå sluttet med aktive brikker fordi prisen på disse økte voldsomt, og fordi kvaliteten ikke stod til prisen. Når man får garasjeplass får man to adgangsbrikker, om man roter bort en eller … Les mer

Lading av elbil ute

Borettslaget har i dag 6 ladeplasser for elbil ute. 4 nede på den nederste parkeringen og 2 oppe ved tilhengerparkeringen. Disse kan benyttes av alle, men forutsetter selvsagt at regnr. er lagt inn i SmartOblat. Informasjon for å starte ladingen står på hver lader. Det er Type-2 kabel som benyttes, denne må du ha selv. … Les mer

Lading av elbil i garasjene

Lading av EL-bil Vi har som dere kjenner til en driftsavtale med ChargeUp. Vi har også fått lagt opp egen kurs/er og ledningsnett for lading av el-bil i garasje/parkeringsanlegget. Det er ikke tillatt å lade el-biler via strømkurser i stikkontakter. Disse kursene er ikke dimensjonert til slik bruk og vil kunne medføre at sikringer slår ut, … Les mer