Parkering

Registrering av gjester?

www.smartoblat.trondheimparkering.no

Nyinnflyttet?
TOBB ordner tilgang til SmartOblat for nyinnflyttede. Også for de som vil betale for en tredje bil. Har du ikke fått dette, ta kontakt med styret på e-post: styret@kolstadhaugen.no

PRIVATRETTSLIG PARKERING
Generalforsamlingen har bestemt at borettslaget skal bruke privatrettslig parkering, håndhevet av Trondheim Parkering. Dette for å gi bedre tilgjengelighet på parkeringsplassene for beboerne.

For de som har e-postadresse og bruker internett vil det ikke kreve personlig oppmøte for registrering. De som ikke ønsker eller har e-postadresse vil få mulighet å registrere seg på annen måte. 

Hver andel/leilighet kan registrere 2 biler fast, og 3 gjester.
De som har garasjeplass får kun parkere 1 bil ute i tillegg til den i garasjen.
Man kan også betale for en 3. bil ute, men dette gir ingen garanti for at det er ledig plass. Dette koster 100,- pr mnd. Ta kontakt med TOBB så ordner de dette for deg.
Når man registrerer gjester har de tillatelse til å stå i 48 timer.

REGISTRERING TIL TRONDHEIM PARKERING
Hver andel/leilighet må oppgi til TOBB en epostadresse for registrering hos Trondheim Parkering. Det er viktig at denne blir korrekt! Når TOBB har registrert deg i SmartOblat, som er systemet til Trondheim Parkering, vil du motta 2 eposter: en med passord og informasjon om innlogging, og en eller flere som sier hvilke tilgang du har fått. Bruker du f.eks. hotmail er det viktig å kontrollere at disse mailene ikke havner i søppelpost.

Det kan ta noen dager fra du har registrert deg i skjemaet, til du mottar mailene fra Trondheim Parkering.

SLIK FUNGERER DET
Hver andel/leilighet får tilgang til Trondheim Parkerings system, SmartOblat, hvor man logger inn med epostadressen man oppga til styret. SmartOblat er en internettside som også er tilpasset mobiltelefon. Det er altså ikke en app, men kan brukes på mobilen via en nettleser. I SmartOblat får beboerne selv tilgang til å registrere bilene sine med registreringsnummer. Disse kan endres når som helst, for eksempel ved leiebil eller bytte av bil. Men utenom endringer trenger man ikke gjøre noe her.

Gjestetillatelser må registreres med registreringsnummer hver gang man får besøk, og er gyldig i 48 timer. Deretter avsluttes den automatisk, men man kan registrere samme bilen på nytt hvis besøket varer lengre.

Håndverksbiler med tydelig firmalogo kan parkere utenfor den boligen hvor arbeid utføres fra kl. 07.00 til 16.00 uten at de blir bøtelagt. Det må ikke parkeres slik at man hindrer annen trafikk.