Lading av elbil ute

Om man opplever problemer med lading kan man se her om det er kjente problemer:
https://zaptec.statuspage.io/

Borettslaget har i dag 6 ladeplasser for elbil ute. 4 nede på den nederste parkeringen og 2 oppe ved tilhengerparkeringen. Disse kan benyttes av alle, men forutsetter selvsagt at regnr. er lagt inn i SmartOblat. Informasjon for å starte ladingen står på hver lader. Det er Type-2 kabel som benyttes, denne må du ha selv.

Det er pr. 15.01.2021 følgende priser som gjelder:

Oppstart: 15 kroner
Pr. kwh: 1,50

Etter 8 timer lading, kommer det en ekstra kostnad på 12 kr pr. time ved lading på felles ladere på parkeringsplassen.
Styret får stadig klager på at el-biler ikke flyttes når de er ferdig ladet, derfor er dette innført.

Det er ikke tillatt å lade el-bil på vanlig stikk i tun:
Å lade en elbil krever store mengder strøm over en lengre periode, noe en vanlig schuko-kontakt ikke er beregnet for. Gjentakende og langvarig belastning kan slite på kontakten og føre til varmgang – i verste fall brann. Å lade elbil med skjøteledning eller adaptere anbefales ikke når du skal lade elbilen hjemme.