Loftsluke rekkehus

I 2020 hadde vi besøk av branntekniker Mari Østgaard i et av rekkehusene som har loftsluke innstallert. Vedlagt er et notat fra denne befaringen, og hennes anbefaling til hvilken type luke man bør innstallere. Dette notatet er foreløpig ikke distribuert ut til beboere i rekkehus, dette vil bli gjort. Da også med en frist for … Les mer

Vinterhage

Om noen i blokk ønsker å se på mulighet for å lage vinterhage, står dere fritt til å velge leverandør selv. Husk at en slik endring er søknadspliktig. På Facebook, i beboergruppa “Vi som bor på Kolstadhaugen, Flatåsen”, har det flere ganger blitt spurt om hvilke firma som utfører jobben og ca pris.Et firma som … Les mer

Varmepumpe

Det må ikke søkes om å montere varmepumpe. Krav til montering:Maks utvendig støy må ikke overskride 48 dB.Pumpene skal monteres på gummiklosser for å begrense vibrasjonsstøy. Blokk: Monteres på betongvegg på altanen, minimum 20 cm over platten. Men ikke være høyere enn rekkverket. Rekkehus: Monteres på en av kortveggene, på bakkeplan. Har du spørsmål, eller trenger råd i forbindelse … Les mer