Loftsluke rekkehus

I 2020 hadde vi besøk av branntekniker Mari Østgaard i et av rekkehusene som har loftsluke innstallert. Vedlagt er et notat fra denne befaringen, og hennes anbefaling til hvilken type luke man bør innstallere. Dette notatet er foreløpig ikke distribuert ut til beboere i rekkehus, dette vil bli gjort. Da også med en frist for … Les mer

Innglassing av balkong

Innglassing av balkong er søknadspliktig. Søknad sendes til styret. Styret vedtok 06.11.2023 ny rutine ved søknad av innglassing.Innglassing av balkong tillates montert hos alle andelseiere, forutsatt at registreringsskjema for dette er utfylt, levert og registrert hos styret. Ta kontakt med styret for å få oversendt skjema. På Facebook, i beboergruppa “Vi som bor på Kolstadhaugen, … Les mer

Varmepumpe

Det må ikke søkes om å montere varmepumpe. Krav til montering:Maks utvendig støy må ikke overskride 48 dB.Pumpene skal monteres på gummiklosser for å begrense vibrasjonsstøy. Blokk: Monteres på betongvegg på altanen, minimum 20 cm over platten. Men ikke være høyere enn rekkverket. Rekkehus: Monteres på en av kortveggene, på bakkeplan. Har du spørsmål, eller trenger råd i forbindelse … Les mer