Loftsluke rekkehus

I 2020 hadde vi besøk av branntekniker Mari Østgaard i et av rekkehusene som har loftsluke innstallert. Vedlagt er et notat fra denne befaringen, og hennes anbefaling til hvilken type luke man bør innstallere.
Dette notatet er foreløpig ikke distribuert ut til beboere i rekkehus, dette vil bli gjort. Da også med en frist for de som har innstallert uklassifisert luke til å bytte til riktig type luke.