Innglassing av balkong

Innglassing av balkong er søknadspliktig. Søknad sendes til styret.

Styret vedtok 06.11.2023 ny rutine ved søknad av innglassing.
Innglassing av balkong tillates montert hos alle andelseiere, forutsatt at registreringsskjema for dette er utfylt, levert og registrert hos styret.

Ta kontakt med styret for å få oversendt skjema.


På Facebook, i beboergruppa “Vi som bor på Kolstadhaugen, Flatåsen”, har det flere ganger blitt spurt om hvilke firma som utfører jobben og ca pris.
Et firma som har kommet frem er Byggmester Knudsen AS, og pris i 2022 var antatt 75-100 000,-.
Det har også vært diskutert om man kan få bedre pris om man er flere som vil gjøre dette samtidig.