Vinterhage

Om noen i blokk ønsker å se på mulighet for å lage vinterhage, står dere fritt til å velge leverandør selv.

Husk at en slik endring er søknadspliktig.