Vinterhage

Om noen i blokk ønsker å se på mulighet for å lage vinterhage, står dere fritt til å velge leverandør selv.

Husk at en slik endring er søknadspliktig.

På Facebook, i beboergruppa “Vi som bor på Kolstadhaugen, Flatåsen”, har det flere ganger blitt spurt om hvilke firma som utfører jobben og ca pris.
Et firma som har kommet frem er Byggmester Knudsen AS, og pris i 2022 var antatt 75-100 000,-.
Det har også vært diskutert om man kan få bedre pris om man er flere som vil gjøre dette samtidig.