Oppsummering styremøter

Oppsummering styremøte 03.06.2024 Oppsummering beboermøte og styremøte 06.05.2024 Oppsummering beboermøte og styremøte 25.04.2024 Oppsummering styremøte 08.04.2024 Oppsummering styremøte 04.03.2024

Resultatene etter valg av nettleverandør.

Etter gjennomføring av beboermøte har mange levert sin stemme. Til sammen har 194 av 486 boenheter levert sin stemme. Tre styremedlemmer og en frivillig beboer har telt opp de 27 som ble levert på papir, og sammenstilt dem med de 167 som leverte elektronisk. Dette er da i etterkant av at eventuelle dobbeltstemmer ble ryddet … Les mer

Ny oversikt for utleielokaler

Vi har nå elektronisk oversikt og søkeprosess for å leie våre lokaler i nr. 7 og nr.45.Du kan nå enkelt se om lokalene er ledig på tidspunktet du har tenkt å leie, og sende søknad direkte til styret fra samme område.Du finner alt av informasjon på denne siden : https://kolstadhaugen.no/leie-av-lokaler/

Veileder for leie av lokaler

Alternativ 1 – Registrere enkeltdag: Alternativ 1 – Registrere flere påfølgende dager: Fyll ut kontaktskjema: MERK: Lokalet må som hovedregel reserveres 2 dager i forveien, og maksimum 370 dager i forveien.

Telenor oppdatering 29.10.2022

Styret har mottatt denne powerpointen fra Telenor med beklagelse for all ulempen beboerne har hatt på grunn av problemer hos Telenor, og med tips for hvordan best sette opp utstyret som vi har fått. Borettslaget vil også motta en kompensasjon som følge av problemene, dette har vi allerede fattet styrevedtak på at skal betales ut … Les mer

Serverproblemer hos Zaptec kan gi ladeproblemer for deg.

Melding fra Zaptec: Det har siden igår (26.10.2022) vært driftsutfordringer hos våre leverandører. Dette har medført at flere av våre kunder som benytter betalingsløsning med eller uten kredittkort vil kunne ha problemer med å starte ladingen. Det arbeides med å løse feilen.

Telenor oppdatering 22.09.2022

Styret mottok denne informasjonen fra Telenor 21. september 2022. «Det ble i mandag ettermiddag gjort endringer i nettet hos bl. a. Kolstadhaugen BRL etter at et problem ble identifisert. For en del beboere ville bruddet være kortvarig, mens det for enkelte kunne ta litt lengre tid hvis man ikke omstartet utstyret. Det hadde naturligvis vært … Les mer

Telenor oppdatering 20.09

Styret har bedt om et møte med Telenor for å diskutere for å komme frem til en snarlig løsning. I skrivende stund har vi ikke fått dato for møtet. I møtet skal vi ha med tekniske ressurser fra Telenor for å få en forklaring på utfordringene. Så langt er det feilsøkt hos flere beboere, og … Les mer

Oppdatering fra Telenor 13.09

Styret har jevnlig dialog med Telenor om situasjonen rundt våre utfordringer med samband. Vi har også bedt om et møte med kundeansvarlig, samt teknisk ansvarlig for å komme til bunns i dette. I skrivende stund har vi ikke fått dato for når møtet skal gjennomføres. Telenor har fått inforrmasjon fra OneCo Networks, og de forteller … Les mer

Manglende TV 2 kanaler

Styret har i ettermiddag mottatt en e-post fra Telenor med informasjon om manglende TV 2 kanaler. Tross langvarig forhandlinger med TV2, har ikke partene kommet til enighet om ny avtale. Telenor har derfor ikke rettigheter til å sende TV 2’s kanaler. Dette rammer dessverre alle andeler i vårt borettslag. Oversikt over hvilke kanaler dette gjelder … Les mer