Velkommen nye beboere

Styret har laget et dokument med praktisk informasjon til nye beboere.
Fra 1. mars 2021 sendes dette ut digitalt til alle nye andelseiere.