Velkommen nye beboere

Styret har laget et dokument med praktisk informasjon til nye beboere.
Fra 1. mars 2021 sendes dette ut digitalt til alle nye andelseiere.

Tilbakemelding
Tilbakemelding på hjemmesiden
Har du en kommentar?
Neste
Skriv inn e-postadressen din hvis du vil at vi skal kontakte deg angående tilbakemelding.
Tilbake
Send inn
Takk for tilbakemeldingen