Leie av lokaler

Borettslaget har 2 lokaler som kan leies ut til privatpersoner for f.eks. konfirmasjon, dåp, bursdagsfeiringer, eller bare når man trenger litt større plass.

Smitteverntiltak
Ettersom smitten har avtatt og kommunen har lettet på smittetiltak, ser ikke borettslaget lenger behov for at det må utføres smittevask etter leie. Vi hadde tidligere firma som utførte smittevask og leier betalte for dette i tillegg til leiepris. Skulle smitten igjen øke, kan borettslaget kreve at det blir utført smittevask på beboers regning. Dette vil bli opplyst om og vurdert når det søkes om leie av lokaler. Det forventes at beboere forholder seg til de krav som myndighetene har satt til enhver tid i forhold til antall personer i privat arrangement.

Mens maleprosjektet pågår brukes nr 45 som pauserom for malerne. Noe som betyr at fra mars til og med oktober kan ikke dette lokalet leies ut. Gjelder for både 2020, 2021 og 2022.

Lokalene våre har gjennom mange år blitt mye brukt, og vi ser at det er behov for fornying. I løpet av 2023 starter vi oppussing av ett lokale – hvilket vi starter med er ikke helt bestemt enda. Vi gleder oss!

Borettslaget har egen Vipps.
Man kan søke på Kolstadhaugen borettslag eller nummer #565562

Leietiden vil normalt være fra kl. 10:00 arrangementdagen, til kl. 10:00 dagen etter.

 1. Leier forplikter å erstatte innventar/utstyr som blir påført skade eller blir borte.
 2. Leier skal rengjøre alle brukte arealer, slik at de er i den stand de var når leieforholdet tok til.
 3. Leiesummen skal være innbetalt senest 14 dager etter at leieforholdet er avsluttet.
 4. Leietaker skal være ute av lokalet senest kl. 23:00, ordensregler og vedtekter gjelder for alle leietakere.
 5. Regler for rengjøring av fellesrom henger i alle lokaler og skal følges.

Nr. 45
i sokkelen i Øvre Flatåsveg 45.
Kapasitet ca 60 personer.
Består av to rom, ett med kjøkkenkrok, 4 bord med plass til 8 stoler rundt hver. Disse kan flyttes og ordnes som man ønsker. Det andre rommet er åpent og kan fungere som dansegulv, eller også settes i stand med bord og stoler.
Pris: 300,- for beboer i borettslaget, 600,- for andre.

Dette lokalet leies ikke ut før tidligst november 2022 da det nå er i bruk som spiserom for håndverkere som arbeider hos oss.

Nr. 7
i sokkelen i Øvre Flatåsveg 7.
Det samme lokalet som Seniorforeningen benytter til Seniorkafé.
Kapasitet ca 50 personer.
Lokalet består av to rom, pluss en gang. Det ene rommet har kjøkkenkrok og 2/3 bord med stoler. Det andre rommet er hovedlokalet med noen bord og stoler plassert ut, og mulighet til å plassere ut flere ved behov.
Pris: 600,- for beboer i borettslaget, 1000,- for andre.

Kontakt styret i borettslaget for å avtale leie og andre spørsmål knyttet til lokalene.

All aktivitet i utleielokalene må følge borettslagets ordensregler, og det skal være ro etter klokken 23 alle dager.

REGLER I FORBINDELSE MED LEIE AV FELLESROM.

 1. Alle bord og stoler skal settes tilbake etter bruk.
 2. Kjøleskap, komfyr og kjøkkenbenk skal rengjøres. Det skal ikke etterlates rester av mat og drikke i kjøleskapet.
 3. Alle gulv SKAL vaskes av leietaker. Ved tilgrising av vinduer skal også disse vasker.
 4. Toalett og servant skal rengjøres.
 5. Bøtte, mopp og kluter som er brukt skal rengjøres etter bruk. Vaskevann skal tømmes i toalettet. Mopper og kluter skal henges opp etter bruk.
 6. Alt som skal i oppvaskmaskin må skylles før det settes inn. Oppvaskmaskin skal tømmes før lokalet forlates etter endt leieperiode.
 7. Alt som er blitt brukt av kopper, galss, bestikk, m.m skal settes/legges tilbake på sin plass i skuffer og skap etter at det er vasket.
 8. Alt avfall skal fjernes av leietaker etter endt leieforhold.
 9. Leietaker plikter å varsle styret om det er noe som blir skadet.
 10. Leietaker er økonomisk ansvarlig for inventar.
 11. Lokalet skal være forlatt senest klokken 23:00.
Tilbakemelding
Tilbakemelding på hjemmesiden
Har du en kommentar?
Neste
Skriv inn e-postadressen din hvis du vil at vi skal kontakte deg angående tilbakemelding.
Tilbake
Send inn
Takk for tilbakemeldingen