Veileder for leie av lokaler

Alternativ 1 – Registrere enkeltdag:

I bildet over er 21.11.2022 valgt både som start og sluttdato for leie.
Vi har da trykket 2 ganger på 21.11.2022.

Alternativ 1 – Registrere flere påfølgende dager:

Her har vi valgt fra 21.11.2022 til og med 24.11.2022.

Fyll ut kontaktskjema:

MERK: Lokalet må som hovedregel reserveres 2 dager i forveien, og maksimum 370 dager i forveien.