Vaktmester

Styret informerer om at vaktmester Ken Ove etter 14 år som ansatt nå har sagt opp sitt arbeidsforhold hos Kolstadhaugen borettslag. Han jobber ut juni.

Vi takker for svært god innsats og godt samarbeid, og ønsker lykke til videre!

Styret jobber med å finne en erstatning. Utlysning legges ut på arbeidsplassen.no – spre gjerne ordet slik at vi får mange gode kandidater som søker på jobben.