Uteområder

Styret ber nå om hjelp fra beboerne for å se på hvordan vi best fornyer uteområdene våre.
Vi håper det er mange som melder seg til å delta i arbeidsgruppen!