Uteområder

Styret ber nå om hjelp fra beboerne for å se på hvordan vi best fornyer uteområdene våre.
Vi håper det er mange som melder seg til å delta i arbeidsgruppen!

Tilbakemelding
Tilbakemelding på hjemmesiden
Har du en kommentar?
Neste
Skriv inn e-postadressen din hvis du vil at vi skal kontakte deg angående tilbakemelding.
Tilbake
Send inn
Takk for tilbakemeldingen