Trappevask

Trapp og oppganger i blokkene blir vasket av innleid vaskebyrå. For tiden er det Trappvask AS som vasker her. Det vaskes på tirsdager og onsdager, med noen unntak.

Synes du ikke det blir bra nok vasket? Så lenge styret ikke hører noe går vi ut fra at renholdet er tilfredsstillende, om man ønsker forandring må man si fra.