Telenor oppdatering 22.09.2022

Styret mottok denne informasjonen fra Telenor 21. september 2022.

«Det ble i mandag ettermiddag gjort endringer i nettet hos bl. a. Kolstadhaugen BRL etter at et problem ble identifisert. For en del beboere ville bruddet være kortvarig, mens det for enkelte kunne ta litt lengre tid hvis man ikke omstartet utstyret. Det hadde naturligvis vært en fordel om det hadde gått ut en melding i forkant/forbindelse av dette, men det ble vurdert til det beste var å få prøve å løse problemet så raskt som mulig.

Vi ønsker gjerne å få tilbakemeldinger om det nå faktisk oppleves som raskere og mer stabilt.

Det vi håper med denne endringen som er gjort, er at situasjonen skal forbedre seg. Det vi har gjort er imidlertid ikke en permanent rettelse, og vi jobber internt og med våre partnere for en mer permanent retting. Problemet som er identifisert er ikke knyttet til utstyret som er hos kundene, men knyttet til utstyr og systemer som ble oppgradert i Juni.

Videre her ser vi at det for enkelte kunder er symptomer som kan skyldes en produksjonsfeil på nettverkskabelen som er levert sammen med Telenors WiFi Ruter.

Her vil det bli sendt ut kabler til alle beboere.

Telenor fortsetter undersøkelsene for å se om det også kan være andre forbedringer som kan gjøres. Vi vil her komme tilbake med mer informasjon.

Det gjøres også vurderinger knyttet til hvorvidt interne rutiner og prosesser har blitt fulgt eller må forbedres i forbindelse med arbeidet som her tidligere har vært gjort.

Vi i Telenor tar tilbakemeldingene fra dere på største alvor og vil gjøre alt vi kan for at beboerne skal få et vedvarende stabilt nett og samtidig løst sine eksisterende problemer på en tilfredsstillende måte.

Vi vil som nevnt sende nye internettkabler til alle beboerne, da det ser ut som flere av beboerne har defekt internettkabel.

Kabelen vil komme i postkassen, helt gratis, med et vedlegg om hvordan man skal bytte.

I tillegg planlegger vi at noen fra produktteamet i Telenor skal besøke Borettslaget for å se på optimalisering og plassering av utstyret som kan bidra til økt stabilitet».