Telenor oppdatering 20.09

Styret har bedt om et møte med Telenor for å diskutere for å komme frem til en snarlig løsning. I skrivende stund har vi ikke fått dato for møtet. I møtet skal vi ha med tekniske ressurser fra Telenor for å få en forklaring på utfordringene. Så langt er det feilsøkt hos flere beboere, og ikke funnet noe feil på klientsiden. Styret har nå bedt om en forklaring på hva Telenor tenker å gjøre i neste fase.

Styret har også startet dialog med andre leverandører for å se på hva de kan tilby oss. Da det ikke er direkte sammenlignbart med avtalen vi har med Telenor, vil det gå noe tid å behandle tilbudene.