Telenor

Teknisk svar fra Telenor driftsavdeling:

«Det som er gjort fra Platform drift sin side er å bytte til kraftigere hardware i node/switch som leverer til borettslaget.

Det er heller ikke lenge siden tilførsel til node ble oppgradert. Dette for å sikre nok kapasitet til å tåle belastningen fra kundene i lang tid fremover.

I tillegg har 2. linje og entreprenør sett på en del enkeltsaker. Ut fra det vi kan se nå ser det bra ut og det er masse ledig kapasitet på node.

Det kan selvfølgelig fortsatt være enkeltfeil vi ikke har kontroll på. Disse må ta veien via kundesenteret, så eventuelle storfeil blir fanget opp».