Endring i pris for lading av el-bil

Etter 8 timer lading, vil det nå komme en ekstrakostnad på 12 kr pr. time ved lading på felles ladere på parkeringsplassen.Styret får stadig klager på at el-biler ikke flyttes når de er ferdig ladet, derfor blir dette innført fra 1. mai 2023