Søppelhåndtering

BLANKE sekker med søppel  Fra januar 2020 skal søppel som settes ut første onsdag i måneden være i blanke sekker. Det skal ikke brukes fargede sekker. Dette er noe renholdsverket har bestemt. Fortsetter vi å levere i fargede sekker vil vi få bøter, som igjen kan føre til at vi må slutte med ordningen.

Miljøcontainer  (2 stasjoner ved Øvre Flatåsveg 5, og Øvre Flatåsveg 37.)
Her skal man levere el-artikler, maling, kjemikalier, batterier, lyspærer, oljer + div. væsker. Alle har nøkkel som passer.

Fretex – container (2 stasjoner ved miljøcontainerne, Øvre Flatåsveg 5 og 37.)
Dette er en prøveordning og et ledd i å bli mer miljøvennlig. Her kan man levere alt av tekstiler.

Restavfall, papp og plast har vi 6 stasjoner for rundt om i borettslaget.

Glass og metall leveres i containere ved Bunnpris / Rema 1000, Øvre Flatåsveg 2.

Ved Rema 1000 og Prix finnes det også containere hvor man kan levere klær og tekstiler.

Annet restavfall
Første onsdag i hver måned kan beboere sette ut søppelsekker med avfall som blir kjørt bort av borettslagets vaktmester. Disse skal ikke inneholde farlig avfall, matavfall, glass, eller metall.

Det må brukes blanke søppelsekker.

Når vi leverer restavfall i sekker må vi betale kilopris for det. Sekkene blir kontrollert, og hvis de inneholder noe av det ovenfornevnte får vi bøter.