Resultatene etter valg av nettleverandør.

Etter gjennomføring av beboermøte har mange levert sin stemme. Til sammen har 194 av 486 boenheter levert sin stemme. Tre styremedlemmer og en frivillig beboer har telt opp de 27 som ble levert på papir, og sammenstilt dem med de 167 som leverte elektronisk. Dette er da i etterkant av at eventuelle dobbeltstemmer ble ryddet bort.

Resultatet ble som følger:

Homenet 17

Telia 26

Telenor 151

Styret vil derfor starte den formelle prosessen med å fornye avtalen med nåværende leverandør (Telenor) som har utløp i mai, slik at vi kan starte prosessen med å få nytt utstyr. Detaljer rundt når dette vil skje vil vi dele så snart vi selv har ytterligere informasjon.

Alle 3 tilbyderne har fått beskjed.

Vi takker dem for tilbud og presentasjon på vårt møte.

Takk også til alle våre beboere som har deltatt og stemt 🙂