Refusjonsordninger

Sluk
I følge vedtektene er sluk en del av vedlikeholdsplikten til borettslaget.

Krav: Ved oppussing skal vaktmester få tilgang til leiligheten og badet for å vurdere om det er nødvendig, og veilede beboer og rørlegger på hva som må gjøres.
Kvittering/dokumentasjon på faktisk utgift må vises styret.
Beboer skal gi tilgang til leiligheten for vaktmester i ettertid for å kontrollere at badet faktisk er pusset opp, og sluket byttet.

Ved skifte av sluk refunderes inntil kr. 5500,-.

Det må søkes til styret og dokumenteres både behov og at det er gjennomført. Summen etterbetales.
Søknad kan sendes til styret per e-post eller vanlig brev i postkassen.
Søknad må leveres innen 6 mnd etter at arbeidet er utført.

Stoppekran
For å forebygge vannskader er det vedtatt at borettslaget også skal dekke skifte av stoppekran. Ved behov for ny stoppekran tar andelseier kontakt med vaktmester. Kravet er at vaktmester bekrefter at det er nødvendig å skifte stoppekran.

Ved skifte av stoppekran refunderes inntil kr. 2500,-.

Søknad må leveres innen 6 mnd etter at arbeidet er utført.

Om vaktmester forlanger at stoppekran byttes betaler borettslaget hele jobben.

Et rørleggerfirma som er mye brukt i borettslaget er Aquarørservice. De har gitt oss gode priser og gjort godt arbeid.
Vi opplever at det kan være lurt å bruke et firma som er godt kjent i borettslaget fordi det ofte oppstår problemer ved meisling av sluk når man bruker firma som ikke har gjort denne jobben hos oss tidligere.

Plattinger
Styret bestemte i styremøte 02.06.20 at vi også refunderer til skifte av plattinger. Dette for lettere å få utført nødvendig vedlikehold.

Borettslaget dekker inntil kr 2.500,- ved nødvendig vedlikehold, om det er nødvendig vurderes ved befaring av vaktmester.
Vil man ha større platt, eller bytte av kosmetiske årsaker må man stå for dette selv.
Det er viktig at platten bygges slik at den ikke kan gjøre skade på bygg.
Vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft.

Tilbakemelding
Tilbakemelding på hjemmesiden
Har du en kommentar?
Neste
Skriv inn e-postadressen din hvis du vil at vi skal kontakte deg angående tilbakemelding.
Tilbake
Send inn
Takk for tilbakemeldingen