Refusjonsordninger

Sluk
I følge vedtektene er sluk en del av vedlikeholdsplikten til borettslaget.
Vi opplever at det kan være lurt å bruke et firma som er godt kjent med å jobbe i blokkleiligheter, fordi det ofte oppstår problemer ved meisling av sluk når man bruker firma som ikke har gjort tilsvarende jobber tidligere.

Fremgangsmåte:

  1. Kontakt vaktmester@kolstadhaugen.no før arbeidet starter.
    Vaktmester må få tilgang til leiligheten og badet for å vurdere om det er nødvendig, og veilede beboer og rørlegger på hva som må gjøres.
  2. Send e-post til vaktmester etter arbeidet er ferdigstilt for befaring. Beboer skal gi tilgang til leiligheten for vaktmester i ettertid for å kontrollere at sluket byttet.
  3. Kvittering/dokumentasjon på faktisk utgift må sendes på e-post til styret@kolstadhaugen.no. Dette styrebehandles før utbetaling forekommer.

Ved skifte av sluk refunderes inntil kr. 5500,-.
Søknad må leveres innen 6 mnd etter at arbeidet er utført.

Stoppekran
For å forebygge vannskader er det vedtatt at borettslaget også skal dekke skifte av stoppekran. Ved behov for ny stoppekran tar andelseier kontakt med vaktmester. Tilsvarende fremgangsmåte her som ved bytte av sluk.

Ved skifte av stoppekran refunderes inntil kr. 2500,-.

Søknad må leveres innen 6 mnd etter at arbeidet er utført.

Om vaktmester forlanger at stoppekran byttes betaler borettslaget hele jobben.

Plattinger
Borettslaget refunderer også for nødvendig skifte av platt, inntil kr 2.500,-, om det er nødvendig skal vurderes ved befaring av vaktmester.
Vil man ha større platt, eller bytte av kosmetiske årsaker må man stå for dette selv.
Det er viktig at platten bygges slik at den ikke kan gjøre skade på bygg.
Vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft.

Beboere har selv vedlikeholdsansvar og materialet må være råttent for at man skal få refusjon.
Man kan få olje med nøytral farge hos vaktmester, ønsker man noe annet må man stå for dette selv.