Oppdatering fra Telenor 13.09

Styret har jevnlig dialog med Telenor om situasjonen rundt våre utfordringer med samband. Vi har også bedt om et møte med kundeansvarlig, samt teknisk ansvarlig for å komme til bunns i dette. I skrivende stund har vi ikke fått dato for når møtet skal gjennomføres.

Telenor har fått inforrmasjon fra OneCo Networks, og de forteller at TV signalet ble borte 5 september . Dette skyltes en defekt forsterker i teknisk rom i kjeller.

Denne ble byttet ca kl 10.00 6.september , og TV signal er nå på plass igjen. Dette var selvsagt uheldig, men det har ingen sammenheng med problemene vi har opplevd i sommer.

Nettet skal være i orden, men med nesten 500 boenheter vil det likevel dukke opp individuelle feil innimellom. Dette kan være mange forskjellige type problemer som ikke er relatert til hverandre.

Styret oversendte fem adressener vi ønsket sjekket, OneCo hadde vært hos to av beboerne og sender oss følgende informasjon.:

Det er viktig at dere informerer beboerne om at feilen som oppstod i går skyltes en defekt forsterker og altså ikke hadde noe med problemene fra tidligere i sommer å gjøre.

OneCo Networks har gjort flere målinger og tester i går (fra hovedswitchen), og alle målinger var stabile.

Vedr. sjekk av feil hos fem adresser i Kolstadhaugen BRL. :

(Beboere er anonymisert, og vi har en blanding av rekkehus og blokk)

1. Tilbakemelding vedr. beboer #1. 

Her er tilbakemelding fra tekniker hos  OneCo Networks:

«Vi har testet og sjekket det vi fysisk kan teste/sjekke. Er ingen feil å finne.

Hovedsaklig bør nettverkshastighet og ping alltid testes med kabel fra router eller ONT til PC, da dette vil gi det mest korrekte resultatet.

Vi testet både trådløst og med kabel her. Testresultatene via kabel var fine. Lav ping og avtalt hastighet.

Testresultatene trådløst var også fine. Litt høyere ping og variabel hastighet er forventet når det går trådløst, men det var ikke store forskjellene fra testresultatene gjort via kabel.

Viktig å få med at testingen gjort trådløst ble utført i nærheten av routeren. Resultatene kunne fortelle oss at vi var på den raskeste frekvensen (lav ping og avtalt hastighet)».

2. Det ble sendt ordre vedr. feil hos beboer #2. Her hadde det ikke lykkes å komme i kontakt med kunde, så ny ordre ble sendt ut.

Telenor kommer tilbake med informasjon når tekniker har gitt tilbakemelding.

3,4 og 5. Hos abonnentene beboer #3, beboer #4, blokk, beboer #5 kan ikke kundesenteret se noe feil, men de har likevel sendt ordre til tekniker sånn at disse blir sjekket. Jeg kommer tilbake med informasjon når tekniker har gitt tilbakemelding.

Telenor har lovd å holde oss løpende oppdatert så snart det kommer ny informasjon. Vi er dog avhengig av at dere fortsetter som nå og melder eventuelle feil til telenor.