Nyhetsbrev

Nyhetsbrev legges ut i TOBB-portalen og på hjemmesiden https://kolstadhaugen.no/infoside/nyhetsbrev/
Vi har sluttet å sende det ut på e-post fordi tjenesten vi brukte til dette har endret seg.

I tillegg henges de opp på oppslagstavle. Siste nyhetsbrev har ikke kommet opp enda, men vil bli hengt opp.