Ny oppmerking av parkeringsplasser

Den store parkeringsplassen ved ståltrappa merkes opp på torsdag og fredag.

Øverste del torsdag, nederste del fredag.

Skilt er satt opp. HUSK Å FLYTT BILENE!

Trondheim Parkering er varslet, og tar ikke kontroll her disse dagene.