Maling

For beboere som ønsker å oppfriske farger på gjerder og porter kan man få maling i riktig farge til dette ved å kontakte vaktmester,

Tlf: 72 58 11 22

Våren 2020 starter vi med maling av rekkehus, dette blir et prosjekt som går over 2 år.
Nærmere informasjon om når det er oppstart på din rekke kommer i postkasser.

Maling av rekkehus er en del av normalt vedlikehold, og et ledd i vedlikeholdsplanen for borettslaget som helhet.