Maling

04.05.23:
Vi har i dag hatt oppstartsmøte med malefirma.
Oppstart maling av gjerder planlegges til 29. mai. Nærmere beskjed kommer i postkassen.