Lagring av scooter

Vaktmester melder at det fortsatt er plass til lagring av 10 scootere til i garasje 3.

Minner også om at hvis kjøretøy ikke er kjørt ut innen 1. mai vil vakmester gjøre dette.

Tilbakemelding
Tilbakemelding på hjemmesiden
Har du en kommentar?
Neste
Skriv inn e-postadressen din hvis du vil at vi skal kontakte deg angående tilbakemelding.
Tilbake
Send inn
Takk for tilbakemeldingen