Lagring av scooter

Vaktmester melder at det fortsatt er plass til lagring av 10 scootere til i garasje 3.

Minner også om at hvis kjøretøy ikke er kjørt ut innen 1. mai vil vakmester gjøre dette.