Spyling av rør

09.08.2022

Aquaservice har avsluttet arbeidet med spyling, og dette ble ferdigstilt i desember 2021. Vi er nå kommet over i en fase da eventuelle utfordringer med rørsystem må håndteres av den enkelte andelseier. Styret ber om at dere informerer oss om det kommer utfordringer.

****************************************************************************************************

Det skal spyles i alle rør!

Dette er en del av vedlikeholdsplanen og gjøres for å forhindre skader, og fordi mange opplever med problemer med rør som er tette.

04.02.21 Vi informerer om at den pågående spylingen av avløpsrør er satt på vent av utførende rørlegger grunnet kulden.

Spyling er ferdig i nr 3.
Vi har innhentet samtykkeerklæring fra nr 5 og 7, og skjema er utlevert til nr 9, 11 og 17.
Skjema underskrives og leveres i postkassen utenfor gammelt styrekontor i nr 45.


Dette er det som deles ut i postkassen, samtykkeskjema gjelder kun for blokk da det er kun der vi har systemnøkkel:

Tilbakemelding
Tilbakemelding på hjemmesiden
Har du en kommentar?
Neste
Skriv inn e-postadressen din hvis du vil at vi skal kontakte deg angående tilbakemelding.
Tilbake
Send inn
Takk for tilbakemeldingen