Maling av rekkehus 2020/2021/2022

Her vil det komme fortløpende oppdateringer:

09.08.2022

05.08.2022 kom det informasjon om at arbeidet med maling er utsatt på ubestemt tid på grunn av det ustabile sommerværet.

19.06.22

Malingen er desverre forsinket. Været har vært lite samarbeidsvillig, og nå har Furunes fått en ny runde med Covid på toppen. Det vil bli gjennomført befaring mandag 20.06.22, men selve malingen blir ytterligere forsinket.

01.10.21

Oppdatering på arbeidet så langt i år.
Ved 27 og 39 er trappetrinn skiftet.
I 41 var det sopp i skillevegger på veranda som gjorde at disse måtte skiftes. Utforminga på toppen er endret slik at vi forhåpentligvis slipper samme problem på nytt.
På forsida i 41 byttes gjerder mellom andeler og settes opp i tråd med det som er oppført ved 27. Trappetrinn byttes til våren.
På baksida i 41 skiftes kun det aller nødvendigste samt porter.
Malerne er så godt som ferdig i 41 og er også godt i gang med 47.

03.06.21


27.05.21
Det er idag møte med prosjektleder, og vi kommer med informasjon om fremdriftsplan så snart vi har mottatt denne.


Skifte av boddør
I forbindelse med malearbeidet skiftes også boddøren. Dette gjøres fortløpende, og man får nærmere beskjed når det er din rekkes tur.
Det ønskes at man rydder litt plass på innsiden av døra slik at det er lett å komme til. Beboer trenger ikke å være hjemme. Når døra er skiftet finner du nøkkelen i postkassen.

13.05.21
Før malearbeidet starter blir fasader spylt. I den forbindelse avdekkes blant annet råteskader, dette skiftes ut før man maler. Samtidig som det males i høyden blir også netting opp mot loft skiftet. Den som er der nå er det mange hull i, og fugler kommer seg derfor inn på loftet.

Det tas individuelle vurderinger på hver rekke om hva som må skiftes av gjerder og levegger.

Det startes opp med vasking av inngangsside på nr 15.

Videre fortsettes det med grunning og maling av rekkverk på nr 13, 27 og 39 som står igjen fra i fjor.

04.05.21
Oppstartsmøte for årets arbeid.
Malearbeid starter 18. mai – starter med å fullføre det som er påbegynt samt oppstart i nr 15.
Fremdriftsplan blir lagt ut så snart vi har dette.

Våren 2020 hadde vi generalforsamling der vi stemte over hvilke farger rekkehusene skulle males i. Valget som fikk flest stemmer var Byantikvarens forslag:

Siste del av malearbeidet starter opp igjen våren 2021. Det er nå 15, 25, 41 og 47 som står for tur.

Vi har idag hatt møte med prosjektleder og malere.
Det er sannsynlig at skillevegger og gjerder i nr 39 må males til våren, både med tanke på været som har vært og fordi noe av materialet er for vått til å kunne males enda.