Gave fra SMN1!

Vi søkte hos SMN1 om å få blomsterbenkpakke, og nå har vi fått vite at vi var en av de heldige borettslagene som får!