Feiing og tilsyn


TBRT – Trøndelag brann- og redningstjeneste, skal ha tilsyn i alle boliger med pipe.
Man må være hjemme. Om man ikke er hjemme og de må komme en gang til får borettslaget gebyr for dette.  
Hvis man på forhånd varsler om at man ikke kan være hjemme og får avtalt nytt tidspunkt blir det ikke gebyr.
Husk å utbedre avvik som avdekkes under tilsynet.
 
De skal komme hit på følgende datoer:  
13: 12.02., 15: 07.02., 25: 12.02., 27: 13.02., 39: 06.02., 41: 13.02., 47: 07.02.