Ekstraordinær generalforsamling

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling!

Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag og begrensningene på hvor mange som kan være sammen på arrangementer oppheves. Du trenger altså ikke å melde deg på årsmøtet og det er åpnet for at flere fra samme andel kan delta. Vi gjør samtidig oppmerksom på at man bør holde seg hjemme dersom man er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon. Informasjon er også lagt i alle postkasser.

Vi håper å se deg på ekstraordinær generalforsamling 6. oktober kl 18:00 i Flatåshallen.