Belysning i garasjenedganger

I garasjenedgangene har belysningen vært dårlig, vaktmester er nå i ferd med å oppgradere denne. Garasjenedgangen ved nr 11 er allerede ferdig.

Tilbakemelding
Tilbakemelding på hjemmesiden
Har du en kommentar?
Neste
Skriv inn e-postadressen din hvis du vil at vi skal kontakte deg angående tilbakemelding.
Tilbake
Send inn
Takk for tilbakemeldingen