Belysning i garasjenedganger

I garasjenedgangene har belysningen vært dårlig, vaktmester er nå i ferd med å oppgradere denne. Garasjenedgangen ved nr 11 er allerede ferdig.