Adgangskontroll til garasjene

Vi har problemer med adgangskontrollen til garasjene. Noen opplever derfor problemer med brikkene sine.

Sammen med Tele-Land og Reaktor 51 jobber vi med å løse det, og det vil veldig snart være på plass igjen

Inntil da vil porten til garasje 1 forbli åpen, slik at folk kan komme inn og ut som vanlig.

I løpet av de kommende dagene vil de som har plass i garasje 1 motta beskjed om å møte opp med sine garasjebrikker slik at vi kan registrere dem på nytt i systemet.

25.02.24:
I løpet av kommende uke må alle med garasjeplass møte opp på et av tidspunktene styret og vaktmester er tilgjengelig, slik at vi får registrert alle adangsbrikker på nytt.
Dette gjelder altså alle med garasjeplass!

04.03.24:
Nå har de fleste fått registrert sine brikker på nytt. De som ikke har fått gjort det enda kan kontakte vaktmester for å avtale tid innenfor deres arbeidstid. Hvis det ikke passer å få det gjort på dagtid kan man også ta kontakt med styret for å avtale tid på ettermiddag/kveld.