Corona-informasjon

Så lenge det er behov for strenge tiltak ønsker vi at man så langt det er mulig unngår personlig oppmøte, både hos vaktmester og på styrekontoret. Ved nødvendig oppmøte kan det være greit å avtale tidspunkt.

Styret og vaktmester kan kontaktes på telefon eller e-post.

vaktmester@kolstadhaugen.no eller 72581122
styret@kolstadhaugen.no eller 91675999

Utleielokalene våre leies for tiden ikke ut. Andre fellesrom er også stengt nå.

Vi har bestemt dato for generalforsamlingen, 22.04.21 – slik det ser ut nå blir det lovendring og denne vil bli avholdt digitalt også i år. Vi jobber med å få på plass en god løsning. Sannsynligvis blir det en kombinasjon av skjema som i fjor og digitalt møte.

Hvis det blir digitalt møte blir skjema åpent fra klokka 18.00 onsdag 21.04.21 til klokka 18.00 torsdag 22.04.21.

Tilbakemelding
Tilbakemelding på hjemmesiden
Har du en kommentar?
Neste
Skriv inn e-postadressen din hvis du vil at vi skal kontakte deg angående tilbakemelding.
Tilbake
Send inn
Takk for tilbakemeldingen